Regnbuen

Vores profil

Regnbuen er en integreret institution med tre børnehavegrupper og to vuggestuegrupper.

Vi lægger stor vægt på leg og fri rum, hvor børnene kan dyrke egne initiativer og udfolde sig på egne præmisser. Vi kombinere det frie med planlagte tilbud og fælles aktiviteter, hvor børnene kan engagere sig i kreative, musikalske, teknologiske og praktiske gøremål, kulturelle udfoldelser og andre fælles oplevelser, der kan støtte det enkelte barns udvikling og evne til at samarbejde og fungere sammen med andre.

Leg er grundlæggende for barnets udvikling. Igennem leg får barnet afprøvet sig selv i forhold til andre børn og voksne, og barnet får tilegnet sig ny viden, færdigheder og erfaringer. Børnene danner venskaber på tværs af stuer og aldersgrupper og inddrages i planlægningen af aktiviteter alt efter alder og modenhed.

Børn skal ud hver dag, da frisk luft forebygger infektioner. De skal ud for at udvikle deres motorik og sanser. De skal opleve naturen, undersøge og eksperimentere med sig selv og deres omgivelser. Der bliver i hverdagen endvidere tegnet, malet, klippet, klistret, læst, sunget og leget, tilbud børnene dagligt kan benytte sig af.


Forældresamarbejdet

Det er vigtigt, at vi får en god snak med forældrene om barnets behov og vaner, så vi kan skabe den bedste start og hverdag for barnet her hos os i Regnbuen.

Det gode forældresamarbejde starter allerede første gang, man er på besøg. Her møder de deres kontaktpædagog, som man altid kan komme til, hvis man har spørgsmål, bekymringer eller andet, som man gerne vil vende med en fagperson, der også kender ens barn rigtig godt.

Vores kommunikation med forældrene foregår primært, når de afleverer og henter barnet. Derudover bruger vi også Aula til at holde forældrene informeret.


Hverdagen i Regnbuen

Vi prioriterer højt, at børn får kendskab til nærmiljøet, skov, å, by, bibliotek, skoler mv. Vi tager på tur ca. en gang ugentligt i mindre grupper eller hele stuen. Det kan være skovture, ture til havnen, på biblioteket, små byture osv. 

Vi ved alle at børn elsker at danse og synge, at bevæge sig til rytme, selv at lave rytmer, lege med melodier gennem rim og remser. Vi synger fællessang en gang om måneden i den store gang, og vi synger også meget mere på de enkelte stuer.

Vi har i Regnbuen en kælder med forskellige gymnastikredskaber, som hver stue benytter en gang ugentlig i vinterhalvåret. For at give børnene de bedste udfoldelsesmuligheder går vi ofte derned i mindre grupper.

Vores træ- og lerværksted, som vi især bruger i vinterhalvåret, benytter hver stue en gang ugentligt i mindre grupper. Vi hamrer, saver, borer og leger med ler.

Vi har i perioder emnearbejde, hvor vi fordyber os i temaer, som f.eks. trafik, kend din krop, mor og fars arbejde, min by, tandpleje, sund og usund mad.


Traditioner

I Regnbuen har vi også forskellige traditioner, som vi hvert år vender tilbage til.

Vores traditioner er blandt andet:

  • Ens fødselsdag er en stor dag, og den bliver fejret på behørig vis
  • Fastelavn
  • Sommerfest
  • Påske
  • Halloween
  • Børnehavens fødselsdag
  • Julefest
  • Sankt hans,
  • Afslutningsfest for dem der rykker op eller videre i skole
  • Børnenes fødselsdag

Her kan du finde Regnbuens læreplan: 

Regnbuens læreplan 

Her finder du den nyeste tilsynsrapport fra Regnbuen: 

Tilsynsrapport for Regnbuen 

Lupinskrænten 6, 8500 Grenaa

Tlf.: 89 59 27 27

Mail: amh@norddjurs.dk

Åbningstider: mandag–torsdag kl. 6.30-16.45. Fredag til kl. 16.

 

Kontakt

Betina Lund Cramer-Hansen
S:Afdelingsleder