Skovbørnehaven

I Skovbørnehaven er der højt til himlen og masser af frisk luft, og her må man gerne larme og bruge sin krop, så børnene kan komme glade og naturligt trætte hjem.

I Skovbørnehaven foregår legen i naturen med naturens ressourcer. Børnene får, gennem udelivet, afprøvet deres sanser, lærer at værdsætte naturen og sammen med voksne opleve en sammenhængende og mere uforstyrret dag med tryghed, tillid og sammenhold og gruppe livets goder. Vi lærer børnene om naturen, årstider, planter, dyr m.m. Vi er også aktive i forhold til Grønne spirer, hvorigennem vi søger og har modtaget det Grønne Flag gennem flere år.

Vi er en børnehave, der er så meget ude som det er muligt og bringer inde aktiviteter med i uderummet, men vi benytter også vores inde faciliteter, når vejret gør at børnene ikke kan trives ude.

Vi vil udvikle robuste børn, der har mod på livets udfordringer. Børnene skal møde et stimulerende miljø, som tilgodeser deres udvikling bedst muligt. De skal støttes og udfordres, således at de sendes videre i livet med stor livsduelighed. Alle børn skal føle sig trygge og inkluderet i et fællesskab.

Velkommen til Skovbørnehaven (Folder)

Vi prioriterer at barnet får en god start på dagen. Er vi inde kan barnet vinke ved døren eller i det store vindue. Er vi ude, har vi et vinkehjørne, hvor barnet kan vinke farvel. Hvis barnet har behov for at vinke med en voksen, er vi klar til det – bare sig til.

Børnene er i alderen 2,9-6 år og er fordelt på 2 stuer: Skovtrolde (storbørnsgruppen) og Skovmus. Børnene bliver delt op i grupper efter alder og skiftes til at komme på ture ud af huset hver uge. På stuerne vægtes bla. tid til leg, samling, sang, tegning, kreative aktiviteter, højtlæsning. Vi vægter, at barnet både får mulighed for at lege alene, med de andre børn på stuen og på tværs af huset.

Vi er ofte ude på tur til skoven eller vandet, og vi bruger også meget tid på vores store legeplads, hvor vi også kan undersøge og blive endnu klogere på naturen. Når vi er på tur, har vi altid et formål med turen. Det kan være at lede efter insekter til insektbanko eller at skabe venskaber på tværs af grupperne.

Vi er en børnehave der værner meget om vores egne traditioner og respekterer andres.

I Skovbørnehaven har vi følgende årlige aktiviteter og fester: 

  • Børnenes fødselsdag, hvor vi synger fødselsdagssang og barnet kan dele lidt ud 
  • Fastelavn
  • Sommerfest, hvor vi har pyntet op, øvet sange og sammen hygger med fællesspisning 
  • Høsttema og høstfest
  • Skovnissen kommer på besøg i december måned
  • Julearrangement arrangeret af forældrerådet

I Skovbørnehaven vægter vi et godt forældresamarbejde højt. Vi opfordrer til at man altid kommer til personalet, hvis der er noget der undrer en, hvis der er sket noget hjemme der kan påvirke barnet eller hvis man er utilfreds med noget m.m. Man kan også altid komme og spørge ind til barnets dag i børnehaven eller bede om en samtale.

Vi har et aktivt forældreråd i Skovbørnehaven, der bl.a. står for sommerfesten, fotografering og julearrangement. Vi har en aktiv forældregruppe der bakker op om de temaer vi har, husets fester, traditioner, arbejdslørdage m.m.

Telefonnumre: 
Skovtroldene - 24 47 93 44
Skovmusene - 40 19 75 39

Mail: amh@norddjurs.dk

Åbningstider: mandag–torsdag kl. 6.30-16.45. Fredag til kl. 16.

Her finder du læreplanen for Skovbørnehaven: 

Læreplan for Skovbørnehaven

Her kan du finde den nyeste tilsynsrapport for Skovbørnehaven: 

Skovbørnehaven 2022.pdf

  • Skovbørnehaven

    Ydesvej 3, 8500  Grenaa

Kontakt

Anne Mette Holm
S:Afdelingsleder