Gæstedagpleje

Når jeres faste dagplejer er fraværende tilbyder vi gæstedagpleje til jeres barn.

Vi bestræber os på at tilbyde dit barn en gæsteplads i vores Gæstehus, som ligger på Vester Hesseldal 19, 8500 Grenaa. 

Hvis der ikke er plads i Gæstehuset, vil vi som udgangspunkt tilbyde en gæsteplads hos en dagplejer, som kender dit barn.

Ved akut opstået sygdom melder dagplejerne sig syge tidligt om morgenen. Sygemeldingen meldes til dagplejekontoret, som herefter vil ringe rundt til alle forældre og tilbyde gæstepleje.

Det er derfor meget vigtigt, at I tjekker jeres telefon om morgenen.

I forhold til planlægning vil vi meget gerne informeres så tidligt som muligt, når jeres barn holder ferie og fridage. Det skyldes, at dagplejerne arbejder i selvstyrende teams, hvor de sammen planlægger ferie, fridage samt gæstepleje af børn. Det, at dagplejerne har medindflydelse på planlægningen, har stor betydning for kvaliteten i gæstedagplejen, idet de kender børnene rigtig godt i de enkelte legestuegrupper, og det kan være med til at sikre stabilitet og tryghed for barnet.  

 

Kontakt daglig leder for dagplejen

Linette Østrup Sørensen