Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Få mere viden om dagplejen

Dagplejepædagogik

Dagplejepædagogikken i Område Grenaa bygger på Norddjurs Kommunes værdier om tillid, ordentlighed, fællesskab og udvikling.

Vi ved, at de første leveår har afgørende betydning i barnets liv. Derfor arbejder vi kontinuerligt på at skabe gode lærings- og udviklingsmiljøer for de små børn. Pædagogikken i dagplejen handler først og fremmest om omsorg, tryghed, nærvær og tid. Dagplejens særkende er, at der arbejdes i eget hjem med en lille børnegruppe – det åbner mulighed for tæt kontakt til det enkelte barn og forældre.

Dagligdagen og læringsmiljøet i dagplejen tilrettelægges efter børnegruppens sammensætning, og der laves lege og aktiviteter som er stimulerende for børnenes udvikling. Der er fokus på et hjemligt miljø med hverdagsrutiner både indendørs og i haven, som base for leg og læring. Dernæst prioriteres små ture i nærmiljøet, mødet med andre børn og voksne fra dagplejen og det sociale samvær i heldags legestuen én gang ugentligt.

I samarbejde med og under vejledning af dagplejepædagogen, skaber dagplejerne gode betingelser for børnenes trivsel, læring og udvikling mens barnet er i dagpleje. Dagplejerne støtter, guider og udfordrer hver enkelt barn og har særlig opmærksomhed på, at alle børnene inkluderes i fællesskabet.

Leg og læring bliver en naturlig del af barnets hverdag, og dagplejen arbejder med afsæt i det fælles pædagogiske grundlag og de styrkede pædagogiske læreplaner, som er en del af Dagtilbudsloven.


Dagplejepædagoger

I Område Grenaa har vi ansat 4 dagplejepædagoger. De er, i samarbejde med dagplejerne, medvirkende til at fastholde dagplejerens kvalitet. Dagplejepædagogerne fører tilsyn i det enkelte dagplejehjem ca. 6 gange om året.

Hertil kommer besøg og vejledning i legestuerne, samt ekstra besøg i dagplejehjemmet, hvis der er behov for det. Dagplejepædagogerne deltager ved opstartsmøder, når et barn skal starte i dagpleje – og ved overleveringsmøder til børnehave, hvis dette er nødvendigt.

Generelt om dagplejepædagogens rolle:

  • De har, i dialog med dagplejer, fokus på det 0-3 årige barns trivsel og har en særlig viden om de 0-3 åriges udvikling. Ud fra dialogen giver de pædagogisk faglig vejledning til dagplejerne for at vedligeholde kvaliteten i dagplejen

  • De er med til at sikre et pædagogisk læringsmiljø for dit barn og implementere arbejdet med pædagogiske læreplaner
  • De arbejder med inklusionsmiljøet omkring dit barn, hvor vi er optaget af om barnet er en del af fællesskabet i det enkelte dagplejehjem og i legestuen

  • De er dagplejens garant for opsyn med sikkerheden og den gode hygiejne hos den enkelte dagplejer

  • De arbejder for at sikre god gæstepleje ved dagplejers sygdom

  • De er ansvarlige for etablering og godkendelse af hjem ved nyansættelser


Forældresamarbejde

I dagplejen har vi samarbejdet med forældrene i fokus. Vi ønsker en åben dialog og et tæt samarbejde om jeres barn.

Som forældre kan I altid kontakte dagplejepædagogerne og gå i dialog med dem, omkring jeres barns trivsel og udvikling i dagplejen.Overgange

I dagplejen ønsker vi fokus på gode overgange. Både fra sundhedspleje til dagpleje og fra dagpleje til børnehave. Vi samarbejder også tværfagligt med PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning) og laver fælles opstartsmøder/overleveringsmøder, hvor der er behov.