Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Værdier og pædagogisk grundlag

Vores værdier og pædagogisk grundlag

Vores pædagogiske grundlag 

I Norddjurs Kommune arbejder vi med udgangspunkt i kerneopgaven; 

"Vi skaber miljøer, hvor børn ses, lærer, trives, deltager og tør livet."


Vores fokus i Område Grenaa

I Område Grenaa tager vi udgangspunkt i systemiske og anerkendende tilgange for at kvalificere det pædagogiske arbejde og samarbejdet omkring det enkelte barn.

Systemisk tænkning ser på helheder, samspil og sammenhænge omkring barnet. Vi arbejder ud fra tankegangen, der udspringer af ICDP, hvor fokus er på de gode historier. Her arbejder vi med at optimere børnenes udviklingsbetingelser i dagtilbuddet og dagplejen, for på den måde at få udviklet det hele barn. 

Tilsammen tilbyder de to tilgange os et perspektiv, hvor vi ser på barnets ressourcer og muligheder, frem for begrænsninger og vanskeligheder.

Vi ved, at alle børn på grund af forskellige omstændigheder i deres liv kan være udsatte eller sårbare i perioder. Her er samarbejdet omkring barnet af stor betydning for, at dets udvikling kan vendes til det positive.  

Vi skaber rammer, hvor der er plads til alle børn. Vi har fokus på, det der virker ud fra det enkelte barns ressourcer, og vi reflekterer over, hvad vores egen rolle er, og hvordan vores egen indsats kan være med til at påvirke barnet i en positiv retning. Vi stræber efter både personlig og faglig udvikling, så vi både kan udfordre os selv og hinanden. 

Vi vil i Område Grenaa prioritere et godt psykisk arbejdsmiljø med henblik på at skabe høj medarbejdertrivsel. Dette gøres gennem medarbejderindragelse og høj grad af medbestemmelse for alle medarbejdere. Den gensidige dialog er en forudsætning for ovenstående.

Vi vil i Område Grenaa have fokus på en løbende kompetenceudvikling blandt vores medarbejdere, således at vi sikrer et højt fagligt niveau.