Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Det er et krav til alle dagplejere i Område Grenaa, at de skal være en del af en legestue. Her mødes 3-6 dagplejere ugentligt i et fagfællesskab. Her gennemfører de pædagogiske aktiviteter i fællesskab, de møder hinandens børn, og de får et vigtigt rum for fælles læring og udvikling, samt kollegial og faglig sparring.

Det er i legestuen, at dagplejerne indgår i et professionelt team, som sammen kan udvikle dagplejepædagogikken. Vi finder det vigtigt, at den enkelte dagplejer oplever sig som en del af fællesskabet i legestuen og kan hente støtte og inspiration fra sine kollegaer.

I legestuen har børnene mulighed for at etablere nye legerelationer og socialiseres i en større sammenhæng og børnegruppe, som har stor betydning for det enkelte barns udvikling og inklusion. Det, at barnet har været en del af et større fællesskab i legestuen, hjælper også barnet til at indgå i det store fællesskab i børnehaven. 

Den dag din dagplejer er i legestue, skal du aflevere og hente dit barn i legestuen.