Legestuer

Det er et krav til alle dagplejere i Område Grenaa, at de skal være en del af en legestue. Her mødes 3-6 dagplejere ugentligt i et fagfællesskab. Her gennemfører de pædagogiske aktiviteter i fællesskab, de møder hinandens børn, og de får et vigtigt rum for fælles læring og udvikling, samt kollegial og faglig sparring.

Det er i legestuen, at dagplejerne indgår i et professionelt team, som sammen kan udvikle dagplejepædagogikken. Vi finder det vigtigt, at den enkelte dagplejer oplever sig som en del af fællesskabet i legestuen og kan hente støtte og inspiration fra sine kollegaer.

I legestuen har børnene mulighed for at etablere nye legerelationer og socialiseres i en større sammenhæng og børnegruppe, som har stor betydning for det enkelte barns udvikling og inklusion. Det, at barnet har været en del af et større fællesskab i legestuen, hjælper også barnet til at indgå i det store fællesskab i børnehaven. 

Den dag din dagplejer er i legestue, skal du aflevere og hente dit barn i legestuen.