Forældrebestyrelsen

Bliv endnu klogere på vores forældrebestyrelse

Du kan læse mere om deres arbejde, og hvad en forældrebestyrelse må og skal bestemme.

En forældrebestyrelse er forældrenes mulighed for at påvirke og få medbestemmelse på de rammer, der er for både institutioner og dagplejere i Område Grenaa.

Sådan bliver du en del af forældrebestyrelsen

Forældrerepræsentanterne vælges på de halvårlige forældremøder der ligger i april måned. Du skal derfor møde op til dette møde, hvis du gerne vil være en del af forældrebestyrelsen.

 

Forældrebestyrelsens formål

Forældrebestyrelsen er forældrenes organ, og derfor er der også et flertal af forældre i bestyrelsen, hvis opgave er sammen at skabe de bedste betingelser for kommunens børn ved at skabe de bedste rammer og miljøer for børnene ude i institutionerne og hos dagplejerne. Dette sker i forældrebestyrelsen i tæt samarbejde med ledelsen og medarbejderrepræsentanterne.

Forældrebestyrelsen gør det muligt for forældrene at have indflydelse på, de beslutninger, der bliver træffet på dagtilbuddets vegne. Det er samtidig også et fora, hvor de kan gøre ledelsen og medarbejderne opmærksomme på, hvad der er vigtigt for jer som forældre.

Medarbejderne er også repræsenteret i forældrebestyrelsen, da de med deres professionelle pædagogiske tilgang til børnenes udvikling og trivsel, er et godt supplement til forældrene, og de debatter der opstår.


Hvem er med i forældrebestyrelsen?

Forældrebestyrelsen i Område Grenaa kan bestå af 18 medlemmer;

• 10 forældrerepræsentanter

• 8 medarbejderrepræsentanter

Områdelederen er sekretær for bestyrelsen, og deltager derfor altid i møderne. Afdelingslederne deltager alt efter dagsordenen i møderne.

Områdelederen og afdelingslederne har ikke stemmeret ved møderne.


Hvad kan forældrebestyrelsen bestemme?

Forældrebestyrelsen kan kompetence til at bestemme forskellige ting, men det er også vigtigt, at det er realistiske tiltag. Derfor består bestyrelsen også af medarbejdere og ledelsen. De vil kunne give et indspark til debatten, så der også sættes fokus på, hvordan og hvorvidt det kan lade sig gøre ude i institutionerne og hos dagplejerne.

Forældrebestyrelsen inddrages i beslutningen om lukkedage og deres placering.

Forældrebestyrelsen har også et ansvar for, at det de beslutter kan lade sig gøre rent økonomisk. Derfor skal forældrebestyrelsen også have et overblik over områdets økonomi.


Bliv endnu klogere på forældrebestyrelsen

I de følgende dokumenter kan du læse endnu mere om forældrebestyrelsens arbejde og de rammer, som de er underlagt. 

Forældrebestyrelsens forretningsorden 

Forældrebestyrelsens styrelsesvedtægter 

Håndbog til forældrebestyrelsen  

I Forældrebestyrelsen sidder der både forældre- og medarbejderrepræsentanter fra hver af vores institutioner og fra dagplejen. Derudover er er ledelsen også med til møderne, men har ikke stemmeret. 

Hvis du gerne vil i kontakt med forældrebestyrelsen, kan du enten sende en mail til formanden eller næstformanden. Du kan også kontakt din forældrerepræsentant i Aula. 

Formand

Amanda Meiniche (Toubro)

Næstformand

Christian Jensen (Regnbuen)

Forældrerepræsentanter 

Mette Friis Koust (Skovbørnehaven) 
Kirstine Secher Olsen (Landsbyen) 
Jamileh Lærke Badry Daugaard (Gymnasievej)
Casper Hald (Solstrålen)
Pernille Torp Simonsen (Dagplejen) 
Majken Maria Jensen (Stjernehuset)

Medarbejderrepræsentanter 

Lone Westergaard (Stjernehuset) 
Claas Henning Evers (Skovbørnehaven) 
Sine Banner Gutic (Landsbyen) 
Merete Arnfelt Elkjær (Gymnasievejen) 
Britt Jørgensen (Toubro) 
Birthe Bengtsen (Regnbuen)
Louise Sønderby (Solstrålen)
Kitt Alexia Mortensen (Dagplejen) 

I vores institutioner har vi også forældreråd. Forældrerådene vælges på et af forældremøderne og aftaler selv, hvornår der afholdes møder. 

Du kan kontakte forældrene i dit forældreråd via Aula. 

Forældrerådets opgaver 

Forældrerådet kan have mange forskellige opgaver, og det er også helt op til det enkelte råd, hvad der giver mening for dem at lave. 

I de fleste institutioner er forældrerådene blandt andet med til at arrangere sociale aktiviteter for børnene og deres familier. Det kan både være arbejdsdage og forskellige sammenkomster som for eksempel fællesspisning. 

Forældrerådene har også en rolle i forhold til forældrebestyrelsen. Det forældrebestyrelsesmedlem, der er valgt i den enkelte institution, sidder også med i forældrerådet pr. automatik. Derfor kan forældrerådet også diskutere de punkter, der skal tages op i forældrebestyrelsen. På den måde kan forældrebestyrelsen også få en fornemmelse af stemningen omkring de forskellige tiltag ude i de forskellige institutioner.