Friplads og takster

Du kan læse mere om økonomisk friplads, se takstskala og søge om friplads via følgende link:

Betaling og friplads (norddjurs.dk)