Organisation og ledelsen

Område Grenaas ledelse og medarbejdere

Område Grenaa er det største dagtilbudsområde i Norddjurs Kommune med syv daginstitutioner og omkring 60 dagplejere. Samlet set tæller vi godt 170 medarbejdere.

 

Ledelsen i Område Grenaa består af en områdeleder, tre afdelingsledere og en daglig leder af dagplejen.

I Område Grenaa er der yderligere ansat fire administrative medarbejdere, fire dagplejepædagoger, rengøringspersonale, samt en servicemedarbejder og en serviceleder.

Ledelsen og administrationen har til huse i en forhændeværende institution, som ligger på Chr. Winthers Vej 9, 8500 Grenaa. Denne kaldes Vores Hus, og rummer foruden administration, ledelse og dagplejepædagoger også vores Legestue Øst, som lige nu anvendes af en af vores børnehaver, som er i gang med at blive renoveret.

 

De fleste netværksmøder, afklaringsmøder, overleveringsmøder mv. afholdes desuden i Vores Hus, da der er mødefaciliteter.

 

Det er ledelsen, administrationen og dagplejepædagogernes opgave at støtte og guide pædagoger, medhjælpere og dagplejere.

Hovednummer til Område Grenaa 

Tlf.: 8959 1220

Dagplejekontoret har telefontid fra mandag-torsdag fra kl. 13:00-14:00 og fredag fra kl. 11:00-12:00.  

Administrationen har telefontid hver dag fra kl. 11:00-14:00. 

 

Ledelsen

Områdeleder Lise Svane
6120 3344 / lish@norddjurs.dk

Afdelingsleder Anne Mette Holm (Toubro Børnehus, Skovbørnehaven og Børnehuset Solstrålen) 
2464 0527 / amh@norddjurs.dk

Afdelingsleder Linda Bruun Skuldbøl (Børnehaven Landsbyen og Stjernehuset) 
4021 9588 / libs@norddjurs.dk

Afdelingsleder Betina Lund Cramer-Hansen (Børnehaven Gymnasievej og Børnehuset Regnbuen)
2491 4937 / bch@norddjurs.dk

Daglig Leder af dagplejen Linette Østrup Sørensen
2178 6545 / lnh@norddjurs.dk

Administrationen

Telefontid: Hver dag fra 11:00-14:00.

Hovednummer 
8959 1220

Martin Hasfeldt 
2447 3252 / marh@norddjurs.dk

Helle Lund Bacher 
2925 3674 / hbac@norddjurs.dk

Lola Friis
2155 2642 / lf@norddjurs.dk

Katrine Trankjær Christiansen (barsel frem til foråret 2025 - kontakt en af ovenstående i stedet)
2149 0539 / ktrc@norddjurs.dk

 

Dagplejepædagoger

Telefontid: Mandag-torsdag fra kl. 13:00-14:00 og fredag fra kl. 11:00-12:00.  

Christinne Greve Simonsen
5134 3285 / cgs@norddjurs.dk

Kate Overgaard Jensen
2332 7641 / kaj@norddjurs.dk

Louise Bangshøj Jakobsen
3054 3851 / lbja@norddjurs.dk

Trine Pape Udsen
3059 7343 / trud@norddjurs.dk