Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Organisation og ledelsen

Område Grenaas ledelse og medarbejdere

Område Grenaa er det største dagtilbudsområde i Norddjurs Kommune med 7 daginstitutioner og 66 dagplejere. 

Ledelsen i Område Grenaa består af en områdeleder og tre afdelingsledere. Ledelsen og administrationen har til huse på Chr. Winthers Vej 9.

I Område Grenaa er der yderligere ansat 4 administrative medarbejdere, 4 dagplejepædagoger, rengøringspersonale og pedeller.

Det er ledelsen, administrationen og dagplejepædagogernes opgave at støtte og guide pædagoger, medhjælpere og dagplejere.

Organisationsdiagram Grenaa