Organisation og ledelsen

Område Grenaas ledelse og medarbejdere

Område Grenaa er det største dagtilbudsområde i Norddjurs Kommune med seks daginstitutioner og 66 dagplejere. 

Ledelsen i Område Grenaa består af en områdeleder, tre afdelingsledere og en daglig leder af dagplejen. Ledelsen og administrationen har til huse på Chr. Winthers Vej 9, 8500 Grenaa.

I Område Grenaa er der yderligere ansat fire administrative medarbejdere, fire dagplejepædagoger, rengøringspersonale og pedeller.

Det er ledelsen, administrationen og dagplejepædagogernes opgave at støtte og guide pædagoger, medhjælpere og dagplejere.

Ledelsen

Områdeleder Lise Svane
Tlf.: 89 59 30 82
Mobil: 61 20 33 44
lish@norddjurs.dk

Afdelingsleder Anne Mette Holm (Toubro Børnehus og Skovbørnehaven)
Mobil: 24 64 05 27
amh@norddjurs.dk

Afdelingsleder Linda Bruun Skuldbøl (Landsbyen og Stjernehuset)
Tlf.: 89 59 30 87
Mobil: 40 21 95 88
libs@norddjurs.dk

Afdelingsleder Betina Lund Cramer-Hansen (Børnehaven Gymnasievej og Regnbuen)
Mobil: 24 91 49 37
bch@norddjurs.dk

Daglig leder af dagplejen Linette Østrup Sørensen
Tlf.: 89 59 20 30
Mobil: 21 78 65 45
lnh@norddjurs.dk 

 

Administrationen

Martin Hasfeldt
89 59 30 35 / marh@norddjurs.dk

Helle Lund Bacher (vikariat)
89 59 26 73 / hbac@norddjurs.dk

Lola Friis
89 59 30 88 / lf@norddjurs.dk

Katrine Trankjær Christiansen 
29 25 36 74 / ktrc@norddjurs.dk

 

Dagplejepædagoger

Christinne Greve Simonsen
51 34 32 85 / cgs@norddjurs.dk

Kate Overgaard Jensen
23 32 76 41 / kaj@norddjurs.dk

Louise Bangshøj Jakobsen
30 54 38 51 / lbja@norddjurs.dk

Trine Pape Udsen
30 59 73 43 / trud@norddjurs.dk