Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Dagplejen

Dagplejen i Område Grenaa

Dagplejen i Område Grenaa er en del af et stort dagtilbudsområde med 64 dagplejere og 7 daginstitutioner. Vi har derfor fokus på fællesskabet i hele området og afholder fællesmøder og arrangementer for alle ansatte.

Herved får dagplejerne kendskab til institutionsmiljøerne og deres kollegaer der – og omvendt.

Læs mere i vores velkomstfolder, som du finder her: Velkomstfolder til forældre


Vision

Vores vision for dagplejen i Område Grenaa er, at det skal være et attraktivt dagtilbud med en høj kvalitet. Vi arbejder grundlæggende ud fra den systemisk anerkendende tilgang.

Dagplejernes hjem danner rammen om en pædagogisk indsats, hvor vores dagplejere, sammen med dagplejepædagogerne, sikrer, at kvaliteten i det pædagogiske arbejde i dagplejen er i fokus.

Den lille børnegruppe og det hjemlige miljø giver dagplejen særlige muligheder for at udvikle en pædagogik, der ligger afgørende vægt på relationen mellem dagplejer og det enkelte barn. Dagplejen er et dagtilbud, der kan tilgodese de mindste børns behov for omsorg, tryghed og støtte i deres udvikling.