Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Gymnasievejen

Vores profil

I Gymnasievejens Børnehave har vi tre stuer: Grøn stue, Gul stue og Rød stue.

Vi arbejder ud fra en systemisk og narrativ tænkning. Systemisk tænkning ser på helheder, samspil og sammenhænge omkring barnet. Narrativ tænkning sætter fokus på, hvordan vi med vore fortællinger er med til at skabe vores opfattelse af os selv og hinanden.

Værdigrundlaget her under er udarbejdet af personale og forældrebestyrelse i fællesskab:

 • Tryghed og omsorg som betyder, at personalet skal være nærværende, anerkendende og lyttende og se det enkelte barns behov. Det betyder også, at de voksne skal give plads til både fordybelse og vilde lege, og at personalet skal give plads for alle barnets følelser. At vise børnene at det f.eks. er i orden at være både gal, ked af det og glad.

 • Fællesskab som betyder at barnet skal kunne samarbejde, være fleksibel og begå sig i en gruppe. Det lærer de gennem leg, rundkreds, emnegrupper sammen med børn de ikke plejer at lege med, piratgruppe osv. De lærer her at forhandle, deles om tingene og selv løse konflikter. Det betyder også, at børnene skal have venskaber.

 • Selvværd som betyder, at børnene skal tro på sig selv og være tilfredse med sig selv. Det vil sige at de voksne skal ”se” og anerkende barnet for dets ressourcer og udvikling, opfordre det til at tro på, at det kan klare nogle ting selv. Når det går mindre godt for barnet, skal de voksne hjælpe barnet med at bearbejde det, så det kan håndteres. F.eks. tale med børnene om, at vi ikke alle er lige gode til det hele.

 • Tolerance som betyder, at børnene skal respektere hinanden på trods af forskellig personlighed, alder, hudfarve, handicap, religion osv. At lege med børn der f.eks. har et andet sprog, taleproblemer eller et handicap fremmer deres forståelse for, at man kan have det rigtig godt sammen, selv om nogen er anderledes end en selv.


Forældresamarbejde

Et godt forældresamarbejde er med til at sikre, at dit barn udvikler sig og trives. Derfor siger vi også altid godmorgen og farvel til hinanden, så vi kan fortælle lidt om, hvordan dagen har været, og du kan fortælle os, hvis der er noget, vi skal vide eller være opmærksom på.

Når du afleverer eller henter dit barn, er du altid velkommen til at slå dig ned og være med i det der foregår på stuen, inden I tager hjem.

Som forældre er det også vigtigt, at du holder dig opdateret på platformen Aula, hvor vi kan kommunikere med hinanden, og hvor vi lægger billeder op fra hverdagen i børnehaven.


Hverdagen i Gymnasievejen

I børnehaven giver vi børnene tid til at lege. Vi respekterer deres behov for at lege i mindre grupper, og at de lukker døren til f.eks. tumlerum og dukkekrog, så de får fred og ro til deres leg. Det er vores opgave at give børnene »foder« til legen via oplevelser, information, være voksenmodeller osv.

Alle stuer holder hver dag rundkreds. Her snakker vi om hvem der mangler og hvorfor. Vi fortæller om forskellige oplevelser vi har haft og de voksne informerer børnene om f.eks. ture vi skal på, maddage, legetøjsdage, indkøb af legetøj osv. Ligeledes kommer børnene med forslag til hvad de kunne tænke sig.

Vi mener det er vigtigt at børnene er medbestemmende og vidende om hvad der foregår i børnehaven. Vi synger også i rundkredsen, leger sanglege eller andre fælleslege, læser historier o.l. Børnene lærer at formulere sig og lytte til hinanden. De lærer at være i centrum selv, ligesom de lærer at give plads til andre.

Vi låner Gymnasiets gymnastiksal, for på den måde at give mulighed for at styrke børnenes motorik og bevægelsesglæde. Det er også en god træning i af- og påklædning.

Vi tager på ture i både små og store grupper. Det er vigtigt, at børnene kender det område børnehaven ligger i, at de kender byen, samt alle de muligheder naturen omkring os byder på. Vi kan blandt andet finde på at tage på tur til skoven, til byen, til stranden eller på biblioteket.

Vi mener IT er et vigtigt redskab i dagligdagen. Derfor har vi en computer på hver stue med forskellige pædagogiske spil, som i sig selv giver læring og som betyder, at børnene kan blive fortrolige med værktøjet. Det er også tilladt at medbringe game-boys.

Engang imellem afholder vi temadage, hvor vi arbejder med forskellige temaer. Det kan være natur, billedværksted, musik, kunst osv.


Traditioner i Gymnasievejen

Vi mener det er vigtigt for alle at have nogle gode traditioner, samt videregive dem til næste generation. Derfor har vi følgende traditioner i Gymnasievejen:

 • Legetøjsdag den sidste onsdag i hver måned, hvor børnene må have legetøj med
 • Fastelavn
 • Påske
 • Høst
 • Jul med luciaoptog, julefrokost og besøg af julmanden
 • Børnehavens fødselsdag d. 1. september
 • Bedsteforældredag