Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vores værdier

Vores værdier 

Tillid, ordentlighed, fællesskab og udvikling er de centrale værdier, vi arbejder ud fra i hele Norddjurs Kommune.

Vaerdier Norddjurs

Tillid

I Område Grenaa skaber vi miljøer, som er tillidsskabende. Det gør vi blandt andet ved at sætte stor fokus på samarbejdet med forældrene. Sammen skaber vi nemlig den bedste grobund for en god barndom

Kommunikation og dialog er et af de grundbegreber, som vi arbejder ud fra i Område Grenaa. For at kommunikationen og dialogen kan være god imellem både børn, personale, forældre og ledelse, er det også vigtigt, at vi har tillid til hinanden. På den måde skaber vi sammen de bedste rammer for børnene.

Hvis du som forældre har tillid til det personale, der er i dit barns pasningstilbud, kan du også med god samvittighed tage på arbejde.

Ordentlighed

Ordentlighed kan komme til udtryk på mange forskellige måder. Først og fremmest kommer det til udtryk i den måde, vi møder barnet på. Vi møder barnet i øjenhøjde, og der hvor barnet er lige i situationen.

Samtidig vil vi også gerne være ordentlige i den måde, som vi kommunikerer med forældrene på. Det betyder blandt andet, at vi gerne vil sikre, at alle forældre altid er opdateret. Til dette formål bruger vi Aula, hvor det er nemt både for personale og forældre at kommunikere med hinanden.

Vi vil også gerne skabe en god og ordentlig overgang mellem både dagplejen eller vuggestuen og børnehaven og mellem børnehaven og skolen. Det gør vi ved at holde overleveringsmøder mellem personalerne, og samtidig kan forældrene og børnene også komme og besøge deres nye pasningstilbud.

Ordentlighed kommer også til udtryk i den måde, vores rammer for børnene er. Både de psykiske og de fysiske. Derfor har vi også to fastansatte pedeller, der kommer rundt i alle institutionerne og hos dagplejere, for at hjælpe med at de fysiske rammer er i orden.

Udvikling

I Område Grenå arbejder vi både med udvikling blandt vores børn og personaler. Derfor er vores personale løbende på kurser og uddannelse, så de er helt opdateret med den nyeste viden.

Udvikling af børnene, hvad enten det er fra børnehaven/vuggestuen eller i dagplejen, er løbende under evaluering. I dagplejen er vores dagplejepædagoger med til at evaluere på barnets udvikling i de første leveår. I børnehaven sker denne evaluering i samarbejde mellem pædagogerne og afdelingslederne.

Område Grenå er i tæt sparring med de øvrige afdelinger fra børn og unge området i Norddjurs Kommune, en tæt og direkte dialog er et krav for at være i konstant udvikling og være opdateret med den nyeste information.

Fællesskaber

Fællesskaber er en vigtig del af vores hverdag. Det er både de små børnefællesskaber, men også større fællesskaber på tværs af stuer, dagplejegrupper, voksne og børn.

Vores personale har kompetencer og viden om, hvordan de kan hjælpe børnene med at skabe og indgå i disse fællesskaber. Det er nemlig også en vigtig læring, som vi skal sørge for at børnene kan tage med sig videre i livet, hvor det er nødvendigt at kunne indgå i mange forskellige typer af fællesskaber.

Vi vil også gerne være en del af det lokale fællesskab. Derfor besøger vi også meget gerne lokale attraktioner, som fx Kattegatcenteret, Museum Østjylland, biblioteket og Gammel Estrup. Vi

Sanglege og andre traditioner er også vigtige for os i Område Grenå, da vi anser det for en af vores opgaver at viderebringe kulturelle oplevelser i børnenes hverdag. Samtidig er sådanne traditioner også med til at skabe fællesskabsfølelse hos både børn og voksne.