Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

ICDP og vejledere

Arbejdet med ICDP i Område Grenaa

Vi arbejder ud fra tankegangen, der udspringer af ICDP, Det betyder, at vi har fokus på de gode historier. Her arbejder vi med at optimere børnenes udviklingsbetingelser i dagtilbuddet og dagplejen, for på den måde at få udviklet det hele barn. 

ICDP står for International Child Development Program og er udviklet af to norske psykologer. Formålet med ICDP er at øge kvaliteten i samspillet mellem børn og voksne. Derfor arbejder vi med at de voksne skal være mere lydhøre overfor børnenes behov, samt møde børnene på deres præmisser.

Samtidig er en vigtigt tankegang bag ICDP også, at den bedste måde at hjælpe et barn på, er ved at hjælpe barnets omsorgspersoner. 

Hvis du er nysgerrig på ICDP, kan du læse meget mere på deres egen hjemmeside, som du finder ved at trykke her. 


Vejledere i Område Grenaa

I Område Grenaa har vi fem forskellige typer af vejledere: 

  • Sprogvejledere
  • Medie og kulturvejledere 
  • Læreplaner fyrtårne 
  • ICDP-vejledere  
  • Praktikvejledere – Pædagog- og PAU-uddannelsen

Alle vejledere har taget en uddannelse indenfor det specifikke felt. Vejlederne har oftest enten taget et kursus eller en diplomuddannelse.  

Vi stræber efter at have en af hver type af vejledere i hver institution, så institutionerne er så godt rustet som muligt. De forskellige vejledere skal fungere som foregangsmænd/damer indenfor deres område, og skal derfor gå forrest i udviklingen af det specifikke område i institutionen. 


Sprogambassadørere i dagplejen 

I Område Grenaa er nogle af vores dagplejere uddannede sprogambassadører.

Sprogambassadørerne er sammen med den dagplejepædagog, der er sprogvejleder med til at udvikle sproglige tiltag og tanker til brug for alle dagplejere. 

Det er sprogambassadørernes rolle i samarbejde med dagplejen at igangsætte og systematisere den sproglige indsats i dagplejen. De skal også så vidt det er muligt formidle deres viden videre til kolleger og forældre.