MED-udvalg

Her ses en ung kvinde der leger med et barn

MED-udvalg i Norddjurs Kommune

Norddjurs Kommune ønsker at være kendt som en arbejdsplads, hvor samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere er stærkt. Derfor har vi lavet en MED-struktur, der sikrer indflydelse og medbestemmelse for medarbejderne både lokalt, på forvaltningsniveau og på hovedudvalgsniveau.

Formålet med MED-udvalget er, at de ansatte har ret til medindflydelse og medbestemmelse, sikre et godt arbejdsmiljø og sikre en åben dialog mellem de ansatte og ledelsen. 

 

MED-udvalg i Område Grenaa 

MED-udvalget består af de valgte AMR-repræsentanter, tillidsrepræsentanterne fra både institutionerne og dagplejen, en repræsentant fra kontorets ansatte og ledelsen. Områdelederen er formand for MED-udvalget.  

Der er 2 møder fra kl. 9-15 og 4 møder, der kun foregår om formiddagen. Der kan afholdes ekstraordinære møder, hvis det er nødvendigt. 

MED-udvalget arbejder ud fra 5 kendetegn, som skal skabe et godt samarbejde: 

 • Vi taler sammen om tingene
 • Vi er ambassadører og har baglandet i orden
 • Vi skaber resultater, der giver retning for hele organisationen
 • Vi fører holdninger til torvs
 • Vi gør hinanden gode gennem kvalificeret mødeforberedelse

 

Hvem er med i MED-udvalget?

 • Områdeleder Lise Svane (Formand)
 • Afdelingsleder Anne Mette Holm
 • Afdelingsleder Linda Bruun Skuldbøl
 • Afdelingsleder Betina Lund Cramer-Hansen
 • Daglig leder af dagplejen Linette Østrup Sørensen
 • AMR Kirsten Woldiderich
 • AMR Britt Jørgensen
 • AMR Anne-Mette Nielsen
 • TR for FOA Kitt Mortensen (Næstformand)
 • TR for FOA Anja Greve
 • TR for FOA Kate Jensen
 • TR for BUPL Mette Kejser
 • TR for HK Martin Hasfeldt