Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

MED-udvalg

MED-udvalg i Norddjurs Kommune

Norddjurs Kommune ønsker at være kendt som en arbejdsplads, hvor samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere er stærkt. Derfor har vi lavet en MED-struktur, der sikrer indflydelse og medbestemmelse for medarbejderne både lokalt, på forvaltningsniveau og på hovedudvalgsniveau.

Formålet med MED-udvalget er, at de ansatte har ret til medindflydelse og medbestemmelse, sikre et godt arbejdsmiljø og sikre en åben dialog mellem de ansatte og ledelsen. 

 

MED-udvalg i Område Grenaa 

MED-udvalget består af de valgte AMR-repræsentanter, tillidsrepræsentanterne fra både institutionerne og dagplejen, en repræsentant fra kontorets ansatte og ledelsen. Områdelederen er formand for MED-udvalget.  

Der er 2 møder fra kl. 9-15 og 4 møder, der kun forgår om formiddagen. Der kan afholdes ekstraordinære møder, hvis det er nødvendigt. 

MED-udvalget arbejder ud fra 5 kendetegn, som skal skabe et godt samarbejde: 

  • Vi taler sammen om tingene
  • Vi er ambassadører og har baglandet i orden
  • Vi skaber resultater, der giver retning for hele organisationen
  • Vi fører holdninger til torvs
  • Vi gør hinanden gode gennem kvalificeret mødeforberedelse