Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Toubro Børnehus

Vores profil

I Toubro Børnehus har vi tre forskellige stuer: Mariehønsene, Solsikkerne og Skovtroldene.

I Toubro arbejder vi ud fra følgende værdier: Anerkendelse, Fællesskab, Læring, Livsduelighed og Glæde.

Vi mener, at det er vigtigt at skabe relationer, hvor der er voksne som er nærværende, ligeværdige, omsorgsfulde, anerkendende, engagerede og reflekterende i samværet med børnene og hinanden.

Arbejdet i Toubro tager sit udgangspunkt i et helhedssyn på barnet, respekt for barnet, barnets rettigheder og rigdom af ressourcer samt styrke fællesskabet, det demokratiske ideal og menneskets værdighed. Et helhedssyn på barnet betyder, at de voksne skal sikre at barnet får følelsesmæssige, kropslige, sociale og intellektuelle udfordringer. Dette skal give børnene de bedste muligheder for at udvikle sig til alsidige personligheder, der tror på eget og andres værd.


Forældresamarbejde 

Vi er ikke i tvivl om at godt samarbejde mellem forældrene og os er med til at give børnene en god start og hverdag i institutionen. Derfor går vi også meget op i, at vi holder hinanden opdateret på forandringer, udfordringer og fremskridt. På den måde kan vi sammen skabe de bedste betingelser for udvikling hos det enkelte barn.

Vi siger godmorgen og farvel hver dag, så vi lige starter dagen med at se hinanden i øjnene. Vi bruger platformen Aula, hvor vi kan sende beskeder til forældrene og lægge billeder ind, der viser, hvad vi har lavet i løbet af dagen.

Hverdagen i Toubro

I Toubro har vi en dejlig stor legeplads med mange træer, planter, en stor bakke, kørearealer og græs. Det giver mange muligheder for, at børnene blandt andet kan blive udfordret på deres motorik, når vi er udenfor.

Vi prioriterer at være meget ude, og ca. 500 m. fra børnehaven har vi også en stor naturgrund, som vi også gerne besøger i løbet af ugen for at få endnu flere udendørsoplevelser sammen.

Vores hverdag er præget af de samme rutiner, som gør det nemt for børnene at navigere i. Vi arbejder i løbet af året med forskellige temaer, så vi sammen kan blive klogere på verden omkring os.

Traditioner i Toubro